Wie is Jos Maessen?

Jos MaessenJos Maessen is de huidig directeur Dienstverlening van de gemeente Amsterdam. Zijn werkzaamheden bestaan uit het algemeen management, en zaken zoals het inrichten van sales, marketing en het verder ontwikkelen van een customer services concept. Zijn passie heeft hierbij altijd in de publieke sector gelegen.

Thema’s die Jos Maessen al sinds het begin van zijn carrière fascineren zijn implementaties van veranderingen, het menselijk gedrag wanneer zij veranderingen ervaren en het verbeteren van prestaties van organisaties. Jos Maessen is hierbij resultaat gedreven, maar gelooft wel dat je je zowel als organisatie als individu altijd moet blijven ontwikkelen.

Studie

Terwijl Jos Maessen bij de gemeente Woerden als beleidsmedewerker werkte, volgde hij tussen 1981 en 1989 in de avonduren college aan de Bestuursacademie, waaraan hij twee opleidingen afrondde. De Bestuursacademie is een speciale onderwijsinstelling die zich volledig richt op het openbaar bestuur. Na de Bestuursacademie studeerde Jos Maessen tevens in de avonduren Bedrijfskunde aan de Vrije Universiteit, in de periode van 1989 tot 1996.

Loopbaan

Jos Maessen begon in 1980 als beleidsmedewerker bij de gemeente Woerden.
Hier werkte hij eerst zes jaar lang bij milieuzaken, daarna op de afdeling ruimtelijke ordening en grondzaken. Uiteindelijk werd Jos Maessen in 1986 beleidscoördinator en na zes jaar stroomde hij door tot afdelingshoofd Bestuursondersteuning. In 1997 vertrok Jos Maessen bij de gemeente Woerden en startte hij als sectorhoofd Middelen bij de gemeente Amsterdam in het stadsdeel Bos en Lommer. Sinds 2001 heeft hij verschillende directiefuncties bekleed, waaronder directeur Bestuursdienst, directeur Bedrijfsvoering en directeur Dienstverlening en Facilitair Management. Sinds juni 2014 is Jos Maessen directeur Dienstverlening.

Nevenfuncties

Naast zijn taken als directeur bij de gemeente Amsterdam, heeft Jos Maessen ook enkele nevenfuncties bekleed. Tussen 2012 en 2014 was hij lid van de Raad van Commissarissen van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Tegenwoordig is hij algemeen lid van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP) en is hij lid Regieraad Dienstverlening van het Bureau Digitale Overheid. Bij deze laatste staat de verbetering van voorzieningen voor communicatie tussen overheid en de burger centraal.

Persoonlijk

Jos Maessen is geboren op 27 juli in 1960 in Voorburg. Tegenwoordig woont Jos Maessen in Amsterdam. In zijn vrije tijd leest hij het liefste een goed boek, luistert hij muziek, kijkt hij een goede film en kookt hij graag. Ook gaat Jos Maessen graag op vakantie. Recent is hij in Ierland en Oekraïne geweest.


Lees ook meer over De Data Fabriek