Publicaties van Jos Maessen

20 maart 2023 verscheen een bijdrage van Jos Maessen op Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie.

In 2022 schreef Jos Maessen een recensie die in Skript Historisch Tijdschrift is gepubliceerd.

Een zoeklicht op het neoliberalisme

Dienstverlening is een grondrecht

Lees deze publicatie uit 2021 via Platform Overheid.

De Datafabriek. Een metafoor voor Datagedreven Werken

Dit artikel is te vinden op InGovernment en is gepubliceerd in december 2018.

Luisteren naar de stem van de stad

Na te lezen op iBestuur.nl. Dit artikel is in 2016 verschenen.

Hulde aan gemeente Amsterdam

Op iBestuur is in 2013 dit artikel verschenen.